Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hệ thống phễu khách hàng là một công cụ để tổng kết, mô phỏng các giai đoạn bán hàng. Đồng thời, công cụ này có thể đo lường hiệu quả của việc chuyển hóa trải nghiệm của khách hàng theo từng bước.

Lý do sử dụng phễu khách hàng: Việc xây dựng kế hoạch phân tích và xây dựng phễu khách hàng chuyên nghiệp, chính xác sẽ đem lại rất nhiều lợi thế cho doanh nghiệp.

Hệ thống phễu khách hàng sẽ giúp:

+ Hỗ trợ phân tích chiến lược
+ Tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng
+ Thúc đẩy doanh số tăng cao
+ Tạo sự thống nhất, tập trung
+ Cơ chế đo lường hiệu quả
+ Sử dụng thời gian tiếp thị hiệu quả
+ Giữ chân khách hàng

Khách hàng trên online rất nhiều, nhưng sẽ phân bố rải rác ở các nền tảng, các mạng xã hội theo các nhu cầu sở thích, thói quen, chủ đề.

Khách hàng có thói quen, hành vi và họ sẽ đi theo các hành trình nhất định còn gọi là hành trình khách hàng.

Việc hiểu được khách hàng, đưa ra các giải pháp thu hút và dẫn dắt khách hàng theo đúng hành trình của họ sẽ giúp chúng ta thu hút và chuyển đổi nhiều hơn.

Hệ thống phễu khách hàng của Oxygen:

+ Phân tích chân dung khách hàng
+ Thu hút khách hàng
+ Xây dựng Landing page
+ Tạo dựng mối quan hệ
+ Giữ liên lạc
+ Theo dõi sự thay đổi, đưa ra phương án mới kịp thời

Với việc ứng dụng hệ thống phễu khách hàng trong kinh doanh, Doanh nghiệp có thể tối ưu hóa quá trình bán hàng nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.


Hệ thống phễu khách hàng, phễu khách hàng, funnel, customer funnel, phễu bán hàng, phễu thu hút khách hàng, phễu online, phễu khách hàng tiềm năng.