SỨ MỆNH CỦA OXYGEN

Luôn nghiên cứu, trải nghiệm về công cụ, phần mềm, ứng dụng để tư vấn, triển khai và hỗ trợ cho các doanh nghiệp SMEs, giúp doanh nghiệp SMEs tiếp cận khách hàng tiềm năng, gia tăng hiệu suất làm việc online.

Phần mềm, ứng dụng, công cụ: ngày càng phát triển mạnh mẽ và đa dạng để đáp ứng nhu cầu đa dạng, đặc thù của mỗi doanh nghiệp. Để có thể tìm ra các phần mềm, ứng dụng hay công cụ phù hợp nhất đòi hỏi Oxygen phải luôn nghiên cứu, tìm tòi, trải nghiệm.

Tư vấn: ngày nay, do mô hình, sự đa dạng và mục tiêu của các doanh nghiệp SMEs rất đa dạng, đặc thù nên SMEs muốn tìm được một phần mềm, ứng dụng, công cụ cho phù hợp cần được tư vấn bài bản.

Triển khai: sau khi SMEs được tư vấn, sẽ lựa chọn được phần mềm, ứng dụng hay công cụ phù hợp, Oxygen triển khai đưa vào áp dụng thực tiễn.

Hỗ trợ: trong quá trình vận hành, sử dụng vào thực tế, nếu có các vấn đề, trở ngại, hoặc cần nâng cấp Oxygen luôn sẵn sàng hỗ trợ quí khách.

Sứ Mệnh Công Ty Oxygen

Niềm tin của chúng tôi

Bằng sứ mệnh rõ ràng, tầm nhìn rõ ràng và những giá trị cốt lõi làm phương châm hoạt động, Oxygen chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ để tạo ra nhiều giá trị. Bằng việc phụng sự, tạo ra giá trị phù hợp đáp ứng nhu cầu khách hàng, những điều tốt đẹp sẽ đến.