Giá Trị Cốt Lõi của Oxygen

 

Giá Trị Cốt Lõi

Oxygen tâm huyết với những giá trị cốt lõi, xem đó là phương châm, là giá trị cơ bản để hoạt động.

Hợp tác: Xem sự hợp tác là cần thiết, đi đầu bởi chỉ có vậy chúng ta mới cùng nhau, chúng ta mới gắn kết.
Tận Tụy: Oxygen nỗ lực để đạt giá trị này, mong muốn mang đến những dịch vụ, giải pháp phù hợp.
Yêu Thương: một tập thể tốt mà không có yêu thương thì thật khó hình dung sẽ thế nào. Yêu Thương là chất keo kết nối, là lõi của mọi sự tạo ra thành công.
Chính Trực: Oxygen nỗ lực để nói đi đôi với làm, tôn trọng các giá trị đạo đức mà Oxygen lựa chọn.
Đổi Mới: Để tồn tại và phát triển, phải linh hoạt, phải luôn đổi mới thì mới có hy vọng và mới có phát triển bền vững.

Giá Trị Cốt Lõi Oxygen

Niềm tin của chúng tôi

Bằng sứ mệnh rõ ràng, tầm nhìn rõ ràng và những giá trị cốt lõi làm phương châm hoạt động, Oxygen chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ để tạo ra nhiều giá trị. Bằng việc phụng sự, tạo ra giá trị phù hợp đáp ứng nhu cầu khách hàng, những điều tốt đẹp sẽ đến.