Cẩm Nang Phễu Khách Hàng

Cẩm nang Phễu Khách Hàng.

Là một tài liệu ngắn gọn, được thể hiện chủ yếu bằng hình ảnh và thông tin ngắn gọn, dễ hiểu. Giúp quí khách nắm bắt cơ bản về Phễu Khách Hàng.

Cái tên đã nói lên tất cả “Phễu Khách Hàng” là chiếc phễu giúp chúng ta tiếp cận khách hàng tiềm năng.

  1. Bản chất hành vi của khách hàng Tìm kiếm
  2. Ba nhóm chủ động tiêu biểu
  3. Mạng Tìm kiếm của tập đoàn Google
  4. Web: ngôi nhà của doanh nghiệp
  5. Điều gì làm khách hàng quan tâm?
  6. Sơ đồ hành trình khách hàng.
  7. Cảm ơn!