Web cập nhật Đổi Mới

Bắt đầu ngay

Ngày hôm nay công nghệ WEB ĐỔI MỚI rồi. Đã rất khác xưa. Không còn thiết kế web theo hướng yêu cầu, mô tả cầu kỳ. Web đã tiến đến chuyện “version”, tức là “phiên bản”. Có nghĩa rằng web chỉ cần thiết lập 1 lần, sau này muốn nâng cấp, cải tiến thì vẫn trên nền tảng web này mà cập nhật tiếp. Thật tuyệt vời!