Web làm sẵn

Gói khởi đầu

Gói web khởi đầu dành cho khách hàng mới kinh doanh online hay khởi nghiệp, thiết thực tiện lợi.

 • Chọn giao diện
 • 05GB ổ đĩa
 • 01 Cơ sở dữ liệu
 • Backup 1 lần/tháng

190.000đ / tháng

100.000đ / tháng

Đăng ký ngay

Gói phổ thông

Gói phổ thông dành cho khách hàng đã từng sở hữu web hoặc đã kin doanh online một thời gian.

 • Chọn giao diện
 • 10GB ổ đĩa
 • 02 Cơ sở dữ liệu
 • Backup 1 lần/tháng

290.000đ / tháng

200.000đ / tháng

Đăng ký ngay

Gói nâng cao

Gói web nâng cao giúp quí khách có thêm các trải nghiệm về phễu khách hàng, thu hút KHTN.

 • Chọn giao diện
 • 20GB ổ đĩa
 • 03 Cơ sở dữ liệu
 • Backup 2 lần/tháng

390.000đ / tháng

300.000đ / tháng

Đăng ký ngay