Triển khai

Xem chi tiết

Các bước để triển khai

Thực hiện theo các bước

 

Bước 1

 • Xem Tư Vấn để chọn giải pháp
 • Xác nhận muốn triển khai
 

Bước 2

 • Thống nhất hợp đồng
 • Ký kết hợp đồng
 

Bước 3

 • Chuẩn bị triển khai
 • Triển khai
 

Bước 4

 • Chạy thử
 • Điều chỉnh
 

Bước 5

 • Hoàn thiện
 • Hướng dẫn sử dụng
 

Bước 6

 • Nghiệm thu
 • Thanh lý hợp đồng
 • Chuyển qua giai đoạn hỗ trợ
 

Theo dõi Oxygen