Traninig inhouse cho công ty Nguyễn Minh

Nguyễn Tiến Nghĩa training công ty in Nguyễn Minh

Oxygen Training Inhouse tại công ty Nguyễn Minh.

Trong bối cảnh hiện tại, đào tạo cho phòng ban marketing là nhu cầu cần thiết. Khóa học giúp các nhân sự phòng marketing, quảng cáo online cập nhật kiến thức kịp thời để ứng dụng hiệu quả vào triển khai quảng cáo online, marketing online cho SMEs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.