Training marketing online tại sự kiện Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0

Dạy marketing online tại Cần Thơ
Chuyên gia Nguyễn Tiến Nghĩa của Oxygen Training đã đồng hành và tham gia vào chương trình Bệ Phóng Việt Nam Digital 4.0, chia sẻ cho các chủ doanh nghiệp, người khởi nghiệp tại Cần Thơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *