Training marketing online cho phụ nữ ĐB sông Cửu Long

Dạy marekting online cho phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long
Chuyên gia Nguyễn Tiến Nghĩa của Oxygen Training đã đồng hành và tham gia vào chương trình Bệ Phóng Việt Nam Digital 4.0, chia sẻ cho các chủ doanh nghiệp, người khởi nghiệp tại Cần Thơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *