Training Inhouse cho công ty bất động sản Link House

Nguyễn Tiến Nghĩa training inhouse công ty BĐS Link House
Buổi chia sẻ tập trung vào 3 nội dung: 1. Phần đầu: chia sẻ các nội dung chung về marekting online 2. Phần hai: chia sẻ khóa về lập kế hoạch marekting online 3. Phần ba: cách thực thi, hiện thực hóa một chiến dịch marekting online. Phần chia sẻ tập trung vào các vấn đề mà nhân viên BĐS của Link House đang quan tâm. Buổi chia sẻ diễn ra vui vẻ, thiết thực cho học viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published.