Kiến thức về Tên Miền Việt Nam

Tên miền quốc gia Việt Nam

1. Tên miền Việt Nam là gì?

– Tên miền Việt Nam là tên miền do trung tâm Internet Việt Nam quản lý. Trong đó .vn là tên miền quốc gia cao cấp nhất của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tên miền .vn có thể được đăng ký bằng hồ sơ điện tử trên internet.

2. Lợi thế lớn của tên miền Việt Nam:

– Tên miền Việt Nam có 1 lợi thế lớn dành cho cá nhân hay tổ chức mua (sở hữu) là tên miền được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam.

–  Quen thuộc với người Việt Nam hơn (càng lúc càng quen hơn), dễ nhớ.

– Truy xuất + phân giải nhanh hơn so với tên miền quốc tế được quản lý ở xa hơn.

– Không lo mất hay bị đánh cắp vì ngoài việc được bảo vệ bởi pháp luật, Bộ TTTT còn yêu cầu chủ sở hữu làm bản khai (bản chứng minh chủ sở hữu) nên rất an toàn.

3. Các loại tên miền Việt Nam:

– Có 2 loại tên miền Việt Nam

  • Tên miền Việt Nam cấp 2: là .vn
  • Tên miền Việt Nam cấp 3: là .com.vn; .net.vn; .org.vn; .edu.vn; …
  • (chia sẻ thêm: tên miền cấp 1 là tên miền quốc tế như .com; .net; .info; … không thuộc tên miền quốc gia Việt Nam).

4. Cấu trúc của tên miền Việt Nam:

– Gồm 2 phần. Phần tên có ý nghĩa nhất định và phần đuôi mở rộng. Ví dụ oxygen.vn thì Oxygen là tên doanh nghiệp, .vn là đuôi tên miền quốc gia Việt Nam.

– Khi mua (đăng ký) tên miền cần đảm bảo tên miền chưa được mua bởi cá nhân hay tổ chức khác. Tên không được chứa các kí tự đặc biệt như @,!,#…và chỉ được chứa các kí tự từ a-z và số. Không được bắt đầu bằng hoặc kết thúc tên miền bằng dấu trừ (-).

5. Vòng đời của tên miền Việt Nam:

– Tên miền tự do: là tên miền chưa được đăng ký. Các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể đăng ký.

– Tên miền đã đăng ký: cá nhân, tổ chức không thể đăng ký. Trừ khi đơn vị đăng ký kia không gian hạn và chờ hết hạn.

– Duy trì tối thiểu: ngay sau khi đăng ký tên miền phải được duy trì tối thiểu 1 năm.

– Gia hạn: khi tên miền hết hạn, chủ tên miền có 35 ngày để gia hạn. Trong vòng 05 ngày hết hạn tên miền vẫn hoạt động. Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 35 tên miền sẽ bị ngừng hoạt động.

– Thu hồi tên miền: sau 30 ngày kể từ ngày tên miền ngừng hoạt động, chủ tên miền không gia hạn tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày chuyển sang trạng thái thu hồi VNNIC sẽ xác nhận xử lý thu hồi. Sau 10 ngày kể từ ngày tên miền được xác nhận xử lý thu hồi thì tên miền sẽ được thu hồi.Sau đó tên miền được đưa về trạng thái tự do.

6. Lưu ý quan trọng về tên miền Việt Nam:

– Phải làm bản khai sau khi mua tên miền, đây là quyền lợi cho người mua (người đăng ký) để đảm bảo không bị tranh chấp.

– Theo dõi email hay điện thoại thông báo gia hạn và tiến hành gia hạn đúng hạn.

– Email quản lý tên miền nên bảo mật cẩn thận, khi xử lý thao tác tên miền cần có chuyên viên hỗ trợ.

Trân trọng.

Xem báo giá tên miền Việt Nam tại đây Đăng ký tên miền ngay