Đăng ký tên miền quốc tế

Bảng báo giá chuẩn tên miền Quốc tế

Bảng giá tên miền Quốc Tế Dich vụ khởi tạo tên miền Dịch vụ đăng ký tên miền Dịch vụ duy trì tên miền/năm Chuyển tên miền về Mắt Bão Dịch vụ duy trì tên miền/năm đầu
.com Miễn phí 339.000 đ 259.000 đ 339.000 đ 269.000 đ
.net Miễn phí 349.000 đ 279.000 đ 349.000 đ 279.000 đ
.org Miễn phí 359.000 đ 359.000 đ 289.000 đ
.info Miễn phí 539.000 đ 99.000 đ 539.000 đ 539.000 đ
.biz Miễn phí 449.000 đ 449.000 đ 449.000 đ
.ws Miễn phí 686.000 đ 686.000 đ 686.000 đ
.top Miễn phí 280.000 đ 280.000 đ 280.000 đ
.xyz Miễn phí 319.000 đ 59.000 đ 319.000 đ 319.000 đ
.shop Miễn phí 809.000 đ 809.000 đ 809.000 đ
.asia Miễn phí 349.000 đ 59.000 đ 349.000 đ 349.000 đ