1. Tên miền quốc tế là gì?

– Tên miền quốc tế là tên miền được quản lý và cấp bởi ICANN (tập đoàn internet và cấp số tên miền) dùng chung cho tất cả quốc gia. Bất kỳ cá nhân, tổ chức hay cơ quan nào mua tên miền đều có quyền sở hữu tên miền. Quyền sở hữu sẽ kết thục chỉ khi cá nhân hay tổ chức ấy không gia hạn sử dụng nữa.

2. Các đuôi tên miền quốc tế thường gặp

.COM là đuôi tên miền phổ biết và được biết đến rộng rãi nhất. Là viết tắt của chữ commercial (thương mại), có giá bán khá mềm, chỉ hơn 300k/năm. Tên miền này thường được dùng rộng rãi và áp dụng cho hầu hết các lĩnh vực.

.NET là viết tắt của từ Network (mạng lưới) thường được sử dụng bởi các nhà mạng, mạng lưới hay công ty kinh doanh website, nhưng trên thực tế cũng rất khó phân biệt rõ ràng.

.ORG là viết tắt của chữ Organization (tổ chức). Thường được dùng bởi các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức thương mại.

.INFO là viết tắt của chữ information (thông tin). Thường dùng cho các web cung cấp thông tin uy tín, nhưng đấy là ở giới chuyên môn, hầu hết người dùng cũng khó phân biệt rõ và cũng hay mua tên miền này.

.BIZ là viết tắt của chữ business (thương mại hay hay kinh doanh). Thường dùng cho các công ty, doanh nghiệp hay tổ chức kinh doanh.

.EDU là viết tắt của chữ education (giáo dục) được sử dụng bởi các tổ chức giáo dục, trường học.

– Ngoài ra, còn rất nhiều các loại tên miền quốc tế khác mà chúng ta không tiện nên chi tiết hơn.

3. Thủ tục đăng ký tên miền quốc tế:

Hồ sơ đăng ký tên miền quốc tế: bản khai đăng ký tên miền quốc tế do Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam qui định tại trang thông tin điện tử của nhà đăng ký, bản khai này phải đảm bảo đầy đủ thông tin đáp ứng các yêu cầu theo Quy định “Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet”.

Địa chỉ đăng ký: Danh sách và địa chỉ liên hệ của các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam được công bố tại địa chỉ: www.thongbaotenmien.vn, mục Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam.

4. Vòng đời của tên miền quốc tế:

– Một tên miền chưa được mua hay chưa được đăng ký bởi bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào chúng ta gọi là tên miền ở trạng thái tự do. Khi đó bất kỳ cá nhân, tổ chức nào muốn mua (đăng ký) đều được.

Trạng thái hoạt động của tên miền: ngay sau khi một tên miền được mua (đăng ký) thành công thì tên miền sẽ có trạng thái thông báo là đã được đăng ký, và có cung cấp thêm thông tin ai hay tổ chức nào là chủ sở hữu (cũng có những trường hợp theo yêu cầu của chủ sở hữu mà sẽ ẩn thông tin này).

Trạng thái tên miền hết hạn: khi tên miền hết hạn, nhà đăng ký tên miền sẽ gửi email hoặc điện thoại thông báo cho chủ sở hữu biết để gia hạn, khi tên miền đã hết hạn sẽ không thể truy cập được nữa.

Trạng thái gia hạn: khi tên miền hết hạn sẽ rơi vào giai đoạn chờ đợi, trong giai đoạn này bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng không thể đăng ký. Theo quy định của ICANN thời gian chờ gia hạn là 30 – 45 ngày tùy tên miền.

Trạng thái chờ xóa: nếu một tên miền đã bước qua giai đoạn “trạng thái gia hạn” mà chủ sở hữu vẫn không gia hạn thì tên miền sẽ chuyển qua trạng thái cờ xóa. Trạng thái chờ xóa diễn ra trong 5 ngày. Sau đó tên miền sẽ bị xóa hoàn toàn và trở lại trạng thái tên miền tự do.

5. Những lưu ý quan trọng khi mua tên miền quốc tế:

– Email là một phần không thể thiếu khi chúng ta mua tên miền. Việc giữ và đảm bảo email luôn an toàn và có thể truy xuất là rất quan trọng.

– Chúng ta cần theo dõi email để nhận thông báo và tiến hành gia hạn đúng hạn.

– Chỉ cung cấp quyền quản lý tên miền cho các cá nhân hay tổ chức mà bạn hợp tác với họ và họ đáng tin.

– Tên miền là tài sản online quan trọng, nên hãy phát triển xây dựng cho website được phổ biến thì tên miền cũng có giá trị lớn hơn cho chính nó trên online.

Trân trọng.

Xem báo giá tên miền quốc tế Đăng ký tên miền ngay