Lời cảm ơn từ Oxygen

Oxygen xin trân trọng cảm ơn quí khách đã tin tưởng và đăng ký sử dụng dịch vụ. Chúng tôi sẽ liên hệ quí khách trong vòng 24h làm việc. Trường hợp quí khách gửi đăng ký trễ trong ngày, chúng tôi xin phép phản hồi vào ngày làm việc tiếp theo.