Sở hữu Landing page, Sales page chuyên nghiệp

Đã qua rồi thời kỳ một trang web như một “cái chợ” hay “siêu thị”. Tuy nhìn rất bắt mắt, đa dạng nhưng lại rất chi là “loạn”.

Khách hàng gặp web nào cũng vậy. Ngộp lắm! Khách hàng cần website đơn giản, gọn, nói chuyên biệt về một sản phẩm, chuyên sâu về một giải pháp hay đi sâu vào một câu chuyện.

Với đa phần các yêu cầu mà đơn giản, tập trung thì landing page (còn dịch là trang đích, một trang web đơn, chi tiết), với bán hàng online thì là sales page (trang bán hàng) thì hai loại trang này rất hợp cho xu thế web ngày nay khi xét ở góc độ tập trung, nói chuyên sâu vào một vấn đề hay giải pháp cụ thể. Giúp khách hàng dễ dàng tập trung và hiểu sâu hơn về sản phẩm, giải pháp ta đề cập.

trang landing page | sales page

Landing page, sales page là các trang web đơn, mô tả chuyên sâu về sản phẩm hay giải pháp. Chúng cần phải DỄ LÀM, DỄ THỰC HIỆN cho những cá nhân hay tổ chức mà ngay chính họ cũng không biết hay hiểu sâu về kỹ thuật vẫn làm được. Hệ thống web landing page, sales page TÁCH RỜI, ĐỘC LẬP của Oxygen hoàn toàn đáp ứng được điều kiện tuyệt vời này.