dịch vụ quảng cáo tiktok

Dịch vụ quảng cáo Tiktok của Oxygen.

Lựa chọn gói phù hợp

Gói cài đặt

Cài đặt quảng cáo đạt chuẩn Tiktok.

 • Cài đặt Ads chuẩn Tiktok
 • 5 chiến dịch Tiktok
 • Nhắm mục tiêu phù hợp
 • Ngân sách linh hoạt
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Bàn giao tài khoản

3.000.000 đ/lần

Tư vấn cho tôi ngay

Gói chăm sóc

Chăm sóc và điều chỉnh cho phù hợp.

 • Cài đặt Ads Tiktok nâng cao
 • Trong vòng 10 chiến dịch
 • Nhắm mục tiêu thông minh
 • Phù hợp ngân sách <50tr/tháng
 • Theo dõi quảng cáo đều
 • Báo cáo minh bạch theo tháng

3.000.000 đ/tháng

Tư vấn cho tôi ngay

Gói tùy biến

Giúp chúng ta linh hoạt hơn.

 • Cài đặt Ads Tiktok nâng cao
 • Chạy theo KPI hay Mục tiêu
 • Tối ưu hóa quảng cáo
 • PHù hợp ngân sách >50tr/tháng
 • Tập trung vào chuyển đổi
 • Báo cáo minh bạch theo tháng

3%-10% đ/ ngân sách

Tư vấn cho tôi ngay