Dịch vụ quảng cáo facebook

Chọn dịch vụ quảng cáo Facebook của Oxygen.

Lựa chọn gói phù hợp

Gói cài đặt

Cài đặt quảng cáo đạt chuẩn Facebook.

 • Cài đặt Ads chuẩn Facebook
 • 5 chiến dịch ads Facebook
 • Nhắm mục tiêu phù hợp
 • Tùy chọn trang đích Ads
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Bàn giao tài khoản

3.000.000 đ/lần

Tư vấn cho tôi ngay

Gói chăm sóc

Chăm sóc và điều chỉnh cho phù hợp.

 • Cài đặt Facebook Ads nâng cao
 • Trong vòng 10 chiến dịch
 • Nhắm mục tiêu nâng cao
 • Phù hợp ngân sách <50tr/tháng
 • Tối ưu quảng cáo hàng ngày
 • Báo cáo minh bạch theo tháng

3.000.000 đ/tháng

Tư vấn cho tôi ngay

Gói tùy biến

Giúp chúng ta linh hoạt hơn.

 • Cài đặt Facebook Ads nâng cao
 • Chạy theo KPI hay Mục tiêu
 • Tối ưu hóa quảng cáo
 • Phù hợp ngân sách >50tr/tháng
 • Tập trung vào doanh số
 • Báo cáo minh bạch theo tháng

3%-10% đ/ngân sách

Tư vấn cho tôi ngay