Hiểu về phễu khách hàng online tự động

299.000 

Phễu khách hàng online tự động, hay phễu khách hàng được thiết kế để thu hút khách hàng tiềm năng trên các mạng xã hội, trên các nền tảng online. Chúng ta gọi chung lại bằng cách tên: Phễu khách hàng online tự động.