Bạn hiểu thế nào về chuyển đổi số cho doanh nghiệp SMEs?

299.000 

Ngày nay, trong bối cảnh mọi thứ diễn biến và thay đổi quá nhanh, chúng ta đã nghe rất nhiều về cụm từ “Chuyển đổi số”. Tuy nhiên, số đông trong chúng ta lại đang hiểu chưa đúng, hay chính xác hơn là chưa đầy đủ về chuyển đổi số.

Danh mục: Từ khóa: