Oxygen triển khai khóa học online marketing và chuyển đổi số

Đầu tháng 03 năm 2022, Công ty TNHH Oxygen đã quyết định cho sản xuất các khóa học hỗ trợ cộng đồng.

Trong bối cảnh sau đại dịch, các hành vi, thói quen của khách hàng đã thay đổi rất nhiều. Các doanh nghiệp SMEs muốn tiếp cận khách hàng thì cần phải thay đổi cho phù hợp với bối cảnh.

Trước đó, Oxygen cũng đã ra quyết định triển khai dịch vụ Tư vấn chiến lược marketing online. Để song hành và là một nguồn bổ trợ, hỗ trợ cộng đồng cho quá trình nắm bắt tốt hơn về chiến lược, Oxygen thấy cần thiết phải sản xuất các khóa học thiết thực cho quá trình thực thi marketing online.

Các khóa học có thời lượng bài giảng ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ nắm bắt từ đó truyền cảm hứng cũng như lý giải cho các chủ doanh nghiệp, quản lý hay cả nhân sự thực thi hiểu cách chiến lược hay các hệ thống vận hành.

Các khóa học mục đích chính là để hỗ trợ cộng đồng, trong một số trường hợp có thể có phí để hỗ trợ ngược lại hoạt động quay dựng, sản xuất nội dung của Oxygen. Các khóa học có thể được tặng kèm miễn phí.

Oxygen Team

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.