Hosting doanh nghiệp

Là hosting được cấu trúc và setup hình thành nhằm phục vụ cho doanh nghiệp thực hiện website cho công ty, website thương mại, bán hàng.