Hosting cá nhân

Là các gói hosting có dung lượng vừa đủ, phù hợp cho cá nhân. Thường hosting này mở blog cá nhân hoặc web cá nhân. Cho chia sẻ, kinh doanh online hay các hoạt động mà một cá nhân muốn xây dựng online.

Xem báo giá