Hậu covid 19 – doanh nghiệp SMEs ra sao?

Doanh nghiệp sau covid 19

Covid 19 như một cơn bão. Mà hậu quả còn lại sau cơn bão thì luôn kinh khủng.

Doanh nghiệp SMEs tại Việt Nam từ 2019 chiếm phần lớn, nhưng non trẻ, yếu ớt. Số ít vững mạnh và đi lên.

Dựa trên sự thật ấy, hôm nay Oxygen viết bài chia sẻ về hiện trạng cũng như đưa ra các gợi ý, phương hướng để vượt qua giai đoạn hậu covid 19.

Nếu nhìn ở một góc nhìn hạn hẹp và nhanh chóng đưa ra lời khuyên rằng: mau chóng áp dụng công nghệ, thay đổi cách làm, thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng. Như vậy có đúng chăng? Đúng! Nhưng khó làm. Hay làm gặp nhiều trở ngại và dễ đi đến thất thoát ngân sách lãng phí, không nữa thì cũng sẽ phải trả giá nhiều.

Cần nhìn nhận rằng thay đổi công nghệ nếu nhìn vào bản chất của công nghệ, bản chất của số hóa, chúng ta thay đổi thật sự không khó, có nhiều trường hợp còn dễ, lại nhanh nữa. Nhưng để những con người cũ kĩ về thói quen, quen cách làm cũ, quen sự tiện lợi cũng. Thật rất khó để bỏ đi một thói quen và bắt đầu với một thói quen mới. Thế cho nên: thực chất vấn đề là công nghệ, nhưng trong sâu thẳm vấn đề lại nằm ở con người, mà cụ thể là thói quen của con người.

Nói đơn giản thì thế này: muốn có số hóa thì phải có con người có năng lực số hóa, phải có con người chấp nhận thay đổi, đón nhận cái mới. Từ trên nền tảng cơ sở đó chúng ta từng bước thay đổi và áp dụng vào thực tế.

Đây là cả một hành trình dài, kiên trì, bền bỉ mà chính chủ doanh nghiệp, chính lãnh đạo cao nhất phải là người tiên phong, hỗ trợ, động viên, khích lệ cho cả đội ngũ, công ty.

Oxygen nhận thấy cần phải có Oxygen Training để đóng góp một phần trách nhiệm và vai trò vào trong công cuộc này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.