Google cloud

Hệ thống Google Cloud gồm nhiều sản phẩm hữu ích

Xem và lựa chọn một giải pháp phù hợp, hoặc liên hệ để được hỗ trợ

 

Server Cloud

Host website của bạn lên máy chủ cloud Google

Chi tiết

Datacenter Cloud

Các giải pháp web, lưu trữ, từ Google cloud.

Chi tiết

Cloud Storage

Hệ thống cloud storage chuyên nghiệp của Google.

Chi tiết
 

Theo dõi Oxygen