Email Google Workspace Business VIP

Giải pháp email google workspace dành cho cá nhân có nhu cầu lưu trữ đặc biệt lớn, hay dành cho các doanh nghiệp lớn muốn có giải pháp đáp ứng được nhu cầu đặc thù hay phù hợp.

Khả năng lưu trữ lớn theo yêu cầu đặc thù hay yêu cầu riêng phù hợp. Họp online lên đến 500 người, bảo mật nâng cao, hỗ trợ đặc biệt và mã hóa dữ liệu gia tăng bảo mật.

Đăng ký để nhận báo giá theo yêu cầu