Email Google Workspace Business Nâng Cao

Hệ thống email google workspace nâng cao dành cho doanh nghiệp với khả năng lưu trữ lên đến 5 TB, nói 5 TB có 1 số quí vị chưa hình dung rõ, đơn giản 1 T là 1024 GB, như vậy 5TG rất lớn và thoải mái trong lưu trữ dữ liệu.

Meeting online lên đến 500 người, hỗ trợ bảo mật nâng cao, sao lưu đảm bảo hơn, quản lý điểm đầu cuối nâng cao.

Giải pháp Email Google Workspace doanh nghiệp nâng cao

$15

Per month, billed annually

Dung lượng

5 TB ( = 5.120 GB)

Meeting

500 người

Tiết kiệm

$36- Save 16.7%

Đăng ký ngay

$18

Per month, billed monthly

Dung lượng

5 TB ( = 5.120 GB)

Meeting

500 người

3 tháng

$54

Đăng ký ngay