Email Google Workspace Business Chuẩn

Giá trị đến từ Sự An Toàn, khả năng chống Spam 99.99% và tách spam tuyệt vời. Lưu trữ lên đến 2 TB thật thoải mái. Ngân sách đầu tư tiết kiệm, giá trị hệ thống tuyệt vời! Cùng hàng loạt tính năng tiện lợi như Office online, form thu thập thông tin và những công cụ tuyệt vời vô hạn khác!

Đặt ngay Email Google Workspace Business Chuẩn bây giờ, xem báo giá bên dưới.

Giải pháp Email Google Workspace doanh nghiệp bản chuẩn

$10

Trên tháng, cam kết năm

Dung lượng

2 TB

Meeting

150 người

Tiết kiệm

$24 – Save 16%

Đăng ký ngay

$12

Trên tháng, linh hoạt

Dung lượng

2 TB

Meeting

150 người

03 tháng

$36

Đăng ký ngay