Email Doanh Nghiệp | Hệ thống email Google chuyên nghiệp dành riêng cho doanh nghiệp theo tên miền riêng

Business Starter

$6

/tháng

Họp video 100 người, 30GB lưu trữ, bảo mật, hỗ trợ.

Chi tiết

Business Standard

$12

/tháng

Họp video 150 người + ghi âm, 2T lưu trữ, bảo mật, hỗ trợ

Chi tiết

Business Plus

$18

/tháng

Họp video 500 người + ghi âm, 5T lưu trữ, bảo mật nâng cao

Chi tiết

Enterprise

liên hệ

/tháng

Video 500 người + ghi âm + nâng cao. Lưu trữ như yêu cầu.

Chi tiết