Các gói email Google cho doanh nghiệp

Oxygen Đối tác phân phối của Google

Dịch vụ email chuyên nghiệp của tập đoàn Google cho doanh nghiệp


Lưu ý

Phí trên đã bao gồm cài đặt, triển khai. Được hỗ trợ bởi Oxygen và cả Google. Giá đã bao gồm thuế

Tên miền của bạn dùng thử được khi chưa dùng thử lần nào

Email dạng: Tê[email protected] thừa kế hệ thống Gmail, tên miền của công ty bạn.