Đại diện Oxygen training tại Cần Thơ

Chuyên gia Oxygen training tại Cần Thơ

Đại diện của Oxygen tham gia training trong chương trình Bệ Phóng Việt Nam Digital 4.0 tại Cần Thơ.

Chuyên gia Oxygen training tại Cần Thơ

Chuyên gia Nguyễn Tiến Nghĩa của Oxygen Training đã đồng hành và tham gia vào chương trình Bệ Phóng Việt Nam Digital 4.0, chia sẻ cho các chủ doanh nghiệp, người khởi nghiệp tại Cần Thơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.