Công ty TNHH Oxygen chúng tôi là:

Đối tác chính thức của Google ở dòng sản phẩm:

- Google Ads
- Google Gsuite
- Google Cloud

Đối tác chính thức của Chatwork phân phối phần mềm:

- Đại lý chính thức

Đối tác của Amazon ở dòng sản phẩm:

- Cloud

Là đơn vị tư vấn, đào tạo, triển khai các mảng:

- Giải pháp website doanh nghiệp SMEs
- Triển khai ứng dụng online vào hiệu suất doanh nghiệp SMEs
- Giải pháp marketing doanh nghiệp SMEs

Thế mạnh của chúng tôi:

- Hiểu rõ ứng dụng, phương tiện, công cụ online
- Nhiều trải nghiệm qua triển khai, đào tạo, tiếp cận thực tiễn
- Thực thi cho nhiều doanh nghiệp SMEs giúp họ cải thiện hiệu suất doanh nghiệp
Email tên miền G suite cho doanh nghiệp
Quảng cáo google ads online cho doanh nghiệp
Google doanh nghiệp của tôi
Google Search Console
Google Analytics đo lường kết quả online
Hệ thống lưu trữ đám mây Google Drive
Facebook Page Insights
Hệ thống Zapier kết nối các nền tảng