Chính sách thuê

Quí khách cần tuân thủ các chính sách sau khi thuê tài khoản tại Oxygen.