Chiến Lược Marketing

Chúng tôi nhận Tư Vấn Chiến Lược Marketing cho quý khách

Chiến lược marketing phù hợp

Chọn gói chiến lược marketing để được tư vấn

Cơ Bản

Dành cho quý khách cá nhân, doanh nghiệp siêu nhỏ.

 • Thời lượng: 120 phút
 • Có bản thu brief
 • Có chuẩn bị trước
 • Có khảo sát trước
 • -Không-
 • -Không-

5.000.000 đ/lần

Tư Vấn Ngay

Nâng Cao

Dành cho quý khách là doanh nghiệp nhỏ SMEs.

 • Thời lượng: 360 phút
 • Có bản thu brief
 • Có chuẩn bị trước
 • Có khảo sát trước
 • Hỗ trợ triển khai
 • -Không-

15.000.000 đ/lần

Tư Vấn Ngay

Chuyên Nghiệp

Dành cho quý khách doanh nghiệp SMEs nhỏ, tầm trung.

 • Thời lượng: 480 phút
 • Có bản thu brief
 • Có chuẩn bị trước
 • Có khảo sát trước
 • Đồng hành triển khai
 • Giám sát triển khai

25.000.000 đ/lần

Tư Vấn Ngay