Danh mục: Kiến thức

Kiến thức

Training Inhouse cho công ty bất động sản Link House

Nguyễn Tiến Nghĩa training inhouse công ty BĐS Link House

Buổi chia sẻ tập trung vào 3 nội dung: 1. Phần đầu: chia sẻ các nội dung chung về marekting online 2. Phần hai: chia sẻ khóa về lập kế hoạch marekting online 3. Phần ba: cách thực thi, hiện thực hóa một chiến dịch marekting online. Phần chia sẻ tập trung vào các vấn […]