Danh mục: Hoạt động

Các hoạt động của công ty Oxygen

Training Inhouse cho công ty bất động sản Link House

Nguyễn Tiến Nghĩa training inhouse công ty BĐS Link House

Buổi chia sẻ tập trung vào 3 nội dung: 1. Phần đầu: chia sẻ các nội dung chung về marekting online 2. Phần hai: chia sẻ khóa về lập kế hoạch marekting online 3. Phần ba: cách thực thi, hiện thực hóa một chiến dịch marekting online. Phần chia sẻ tập trung vào các vấn […]