Cài đặt tài khoản quảng cáo rất quan trọng

Việc setup đúng, hiệu quả sẽ giúp tối ưu hóa tài khoản, đồng thời giúp cho tài khoản chạy tốt và đạt hiệu suất cao, chuyển đổi tích cực, kết hợp theo dõi sẽ có chuyển đổi gia tăng.

Đăng Ký Ngay Xem Báo Giá
TIÊU CHÍ

TIÊU CHÍ NHẮM QUAN TRỌNG

Có nhiều tiêu chí để một chuyên viên quảng cáo nhắm đến khi cài đặt. 3 trong số các tiêu chí sau có thể coi là tiêu biểu

Thế mạnh

Thế mạnh, ưu điểm hay lợi thế cạnh tranh của bạn là gì?

Thế mạnh, ưu điểm hay lợi thế cạnh tranh của bạn sẽ giúp bạn tạo nhiều giá trị hơn cho khách hàng và thu hút khách hàng dễ dàng hơn, từ đó có cơ hội chuyển đổi cao hơn.

Nội dung trang đích

Nội dung trang đích website cũng rất quan trọng, tạo nên sự hấp dẫn, thuyết phục đồng bộ

Cần tạo sự đồng bộ, hợp lý và chuyên nghiệp. Tránh trường hợp từ khóa khớp, ngữ cảnh hợp lý, nội dung quảng cáo hấp dẫn nhưng khách hàng tụt mút khi thấy trang đích mở lên.

Vệ tinh hay chiến lược

Vệ tinh hay chính xác hơn là những gì người khác nói về chúng ta rất quan trọng

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, việc chất lượng dịch vụ, sản phẩm và thái độ của chúng ta được khách hàng phản hồi và ghi nhận rất quan trọng.

Đăng Ký Ngay
Giá Tham Khảo

Tùy chọn cài đặt tài khoản

Cài đặt không đơn thuần là gõ chữ, chèn hình. Nó là kết quả của sự tư duy, nghiên cứu và cân nhắc khoa học để hướng đến một kết quả tích cực từ đó tiết kiệm ngân sách và gia tăng cơ hội chuyển đổi nhiều hơn

 • Phỏng vấn, phân tích online.
 • Đề nghị bộ từ khóa.
 • Bàn nội dung quảng cáo.
 • Phân tích và cài đặt.
Đăng Ký Ngay
 • Phỏng vấn, phân tích online.
 • Cân nhắc vị trí, bối cảnh.
 • Thảo luận về banner
 • Phân tích và cài đặt.
Đăng Ký Ngay
 • Trao đổi, thu thập và phân tích online.
 • Tạo Google Marchant.
 • Google Shopping
 • Google Smart Shopping.
Đăng Ký Ngay