Blog cá nhân cơ bản

Giải pháp blog cá nhân cơ bản phù hợp cho cá nhân muốn sở hữu blog chia sẻ, kinh doanh online.

Báo giá giải pháp blog cá nhân cơ bản

100.000đ

Giá tháng, thanh toán cả năm

Dung lượng

3 GB

Băng thông

30 GB

Giao diện Blog

Xem mẫu – (updating)

Backup

Miễn phí (tháng)

Dữ liệu mẫu

Hỗ trợ (miễn phí)

Hỗ trợ kỹ thuật

có (miễn phí)

Tư vấn kinh doanh

có (miễn phí)

Chi phí năm

1.200.000đ
Tiết kiệm 240.000đ

Bắt đầu ngay

120.000đ

Giá tháng, thanh toán từng tháng

Dung lượng

3 GB

Băng thông

30 GB

Giao diện Blog

Xem mẫu – (updating)

Backup

Miễn phí (tháng)

Dữ liệu mẫu

Có (Miễn phí)

Hỗ trợ kỹ thuật

Có (Miễn phí)

Tư vấn kinh doanh

có (miễn phí)

Chi phí năm

1.440.000đ

Bắt đầu ngay