Thuê trọn gói?

Thế nào là thuê trọn gói? Quí khách thuê tài khoản, thuê cài đặt tài khoản và quí khách có nhu cầu chuyển giao kỹ năng, kiến thức quản trị tài khoản dưới dạng một khóa học.

100%

Quí khách sẽ đầu tư ngân sách như khi đầu tư cho dịch vụ “Cài đặt tài khoản”. Tùy theo yêu cầu, quy mô và tính chất quí khách tham khảo giá ở link bên dưới.

Chi tiết

100%

Quí khách đầu tư ngân sách cho thuê tài khoản, được tính như mức phí thuê tài khoản để chạy với các điều kiện như đã nêu trong “thuê tài khoản”.

Chi tiết

100%

Oxygen cam kết training, hướng dẫn nhanh các kiến thức căn cơ, cốt lõi và đội ngũ kỹ thuật quí công ty có thể tiếp quản, vận hành tài khoản được.

Chi tiết