Báo giá tên miền quốc tế

Bảng giá Dich vụ khởi tạo tên miền Dịch vụ đăng ký Dịch vụ duy trì Chuyển tên miền
.com Miễn phí 319.000 đ 239.000 đ
319.000 đ
256.000 đ
.net Miễn phí 319.000 đ 269.000 đ
319.000 đ
260.000 đ
.org Miễn phí 349.000 đ
349.000 đ
280.000 đ
.info Miễn phí 499.000 đ 159.000 đ
499.000 đ
399.000 đ
.biz Miễn phí 449.000 đ
449.000 đ
449.000 đ
.ws Miễn phí 686.000 đ
686.000 đ
686.000 đ
.top Miễn phí 280.000 đ
280.000 đ
280.000 đ
.xyz Miễn phí 319.000 đ 59.000 đ
319.000 đ
319.000 đ
.shop Miễn phí 809.000 đ
809.000 đ
809.000 đ
Đăng ký tên miền ngay