Báo giá máy chủ | VPS cloud của Oxygen

 • VPS-DC1
 • 900.000 đ VPS/tháng (chưa gồm 10% VAT)
 • Server đặt tại: Việt Nam
 • CPU: 4GB
 • RAM: 4GB
 • Lữu trữ: 300GB
 • Bandwith: 100Mb/s
 • Địa chỉ IP: 1
 • Hạ tầng mạng: 10Gb/s
 • Đăng ký ngay
 • VPS-DC2
 • 1.200.000 đ VPS/tháng (chưa gồm 10% VAT)
 • Server đặt tại: Việt Nam
 • CPU: 4GB
 • RAM: 8GB
 • Lữu trữ: 400GB
 • Bandwith: 100Mb/s
 • Địa chỉ IP: 1
 • Hạ tầng mạng: 10Gb/s
 • Đăng ký ngay
 • VPS-DC3
 • 2.500.000 đ VPS/tháng (chưa gồm 10% VAT)
 • Server đặt tại: Việt Nam
 • CPU: 8GB
 • RAM: 16GB
 • Lữu trữ: 600GB
 • Bandwith: 100Mb/s
 • Địa chỉ IP: 1
 • Hạ tầng mạng: 10Gb/s
 • Đăng ký ngay