Báo giá Hosting website doanh nghiệp của Oxygen

 • Doanh Nghiệp C
 • 2.200.000 đ web/năm (đã gồm 10% VAT)
 • Server đặt tại: Việt Nam
 • Dung lượng: 1GBMB
 • Băng thông: 15GB
 • Subdomain: 3
 • Mysql: 2
 • Backup: miễn phí
 • Mã số: HCB
 • Đăng ký ngay
 • Doanh Nghiệp B
 • 3.300.000 đ web/năm (đã gồm 10% VAT)
 • Server đặt tại: Việt Nam
 • Dung lượng: 2.2GB
 • Băng thông: 25GB
 • Subdomain: 7
 • Mysql: 5
 • Backup: miễn phí
 • Mã số: HCT
 • Đăng ký ngay
 • Doanh Nghiệp A
 • 5.170.000 đ web/năm (đã gồm 10% VAT)
 • Server đặt tại: Việt Nam
 • Dung lượng: 5GB
 • Băng thông: 50GB
 • Subdomain: 10
 • Mysql: 7
 • Backup: miễn phí
 • Mã số: HWS
 • Đăng ký ngay