Báo giá Hosting website cá nhân của Oxygen

 • Hosting Blog C
 • 1.650.000 đ web/năm (đã gồm 10% VAT)
 • Server đặt tại: Việt Nam
 • Dung lượng: 900MB
 • Băng thông: 15GB
 • Subdomain: 3
 • Mysql: 2
 • Backup: miễn phí
 • Mã số: HCB
 • Đăng ký ngay
 • Hosting Blog B
 • 2.200.000 đ web/năm (đã gồm 10% VAT)
 • Server đặt tại: Việt Nam
 • Dung lượng: 1.2GB
 • Băng thông: 22GB
 • Subdomain: 3
 • Mysql: 3
 • Backup: miễn phí
 • Mã số: HCT
 • Đăng ký ngay
 • Hosting Blog A
 • 3.300.000 đ web/năm (đã gồm 10% VAT)
 • Server đặt tại: Việt Nam
 • Dung lượng: 2GB
 • Băng thông: 39GB
 • Subdomain: 5
 • Mysql: 5
 • Backup: miễn phí
 • Mã số: HWS
 • Đăng ký ngay