Các gói báo giá giải pháp Google Workspace

Gói báo giá phù hợp cho các doanh nghiệp có nhu cầu dưới 300 tài khoản

Mỗi gói đều bao gồm một hệ thống, chuỗi các giải pháp tuyệt vời

Oxygen là đối tác được chứng nhận

 • Business Starter
 • 1.300.000 đ /người/năm (đã gồm 10% VAT) (Ưu đãi 30% cho 20 users đầu tiên đăng ký mới) Đăng ký ngay
 • Email doanh nghiệp bảo mật và tùy chỉnh + eDiscovery, retention
 • Hội nghị video 100 người tham gia + ghi âm, theo dõi tham dự
 • 30 GB lưu trữ cho 1 người
 • Trình điều khiển quản lý và bảo mật nâng cao, bao gồm Vault và quản lý điểm cuối nâng cao
 •  Gmail doanh nghiệp
 • Tùy biến theo tên miền doanh nghiệp
 • Chống lừa đảo và chống spam chặn hơn 99,9% các cuộc tấn công
 • Dùng email không có quảng cáo
 •  Meet - hội thảo video online
 • Lên đến 100 người tham dự
 • Thời gian họp tối đa: 24h
 • Có bảng số để tương tác
 • Có xử lý tiếng ồn
 • Có lưu cuộc họp vào Drive
 •  Drive - hệ thống lưu, chia sẻ
 • Lưu trữ lên đến 30 GB
 • Hỗ trợ trên 100 loại file
 • Bộ nhớ dùng chung cho nhóm
 •  Chat - hệ thống chat nhóm
 • Bật hoặc tắt lịch sử trò chuyện theo mặc định
 • Tự động chấp nhận lời mời
 • Nhắn tin trong nhóm
 • Phòng trò chuyện nâng cao, bao gồm phòng theo chủ đề và quyền truy cập của khách
 •  Lịch - người nhắc nhở tuyệt vời
 • Chia sẻ lịch
 • Duyệt và đặt trước các phòng họp
 •  Docs, Sheets, Slides
 • Tạo nội dung cộng tác
 • Ghi chú được chia sẻ trong Keep
 • Trình tạo trang web trong Sites
 • Trình tạo khảo sát trong Sheet
 • Khả năng tương tác với tệp Office
 • Dễ phân tích hơn nhờ các tính năng điền thông minh, xóa thông minh và tự động trả lời
 • Hỗ trợ nhập nội dung bằng tính năng soạn thông minh, đề xuất ngữ pháp và tự động sửa lỗi chính tả
 •  Currents
 • Thu hút sự tham gia của nhân viên
 •  Cloud Search
 • Tìm kiếm thông minh
 •  Quản lý và bảo mật
 • Xác minh 2 bước
 • Tùy chọn kiểm soát chính sách theo nhóm
 • Chương trình Bảo vệ nâng cao
 • Quản lý thiết bị đầu cuối: cơ bản
 • Vault – Giữ lại, lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu
 • Đăng ký ngay
 • Business Standard
 • 3.016.000 đ /người/năm (đã gồm 10% VAT) (Ưu đãi 30% cho 20 users đầu tiên đăng ký mới) Đăng ký ngay
 • Email doanh nghiệp bảo mật và tùy chỉnh - eDiscovery, retention
 • Hội nghị video 150 người tham gia + ghi âm, theo dõi tham dự
 • 2 TB lưu trữ cho 1 người
 • Trình điều khiển quản lý và bảo mật nâng cao, bao gồm Vault và quản lý điểm cuối nâng cao
 •  Gmail doanh nghiệp
 • Tùy biến theo tên miền doanh nghiệp
 • Chống lừa đảo và chống spam chặn hơn 99,9% các cuộc tấn công
 • Dùng email không có quảng cáo
 •  Meet - hội thảo video online
 • Lên đến 150 người tham dự
 • Thời gian họp tối đa: 24h
 • Có bảng số để tương tác
 • Có xử lý tiếng ồn
 • Có lưu cuộc họp vào Drive
 •  Drive - hệ thống lưu, chia sẻ
 • Lưu trữ lên đến 2 TB
 • Hỗ trợ trên 100 loại file
 • Bộ nhớ dùng chung cho nhóm
 •  Chat - hệ thống chat nhóm
 • Bật hoặc tắt lịch sử trò chuyện theo mặc định
 • Tự động chấp nhận lời mời
 • Nhắn tin trong nhóm
 • Phòng trò chuyện nâng cao, bao gồm phòng theo chủ đề và quyền truy cập của khách
 •  Lịch - người nhắc nhở tuyệt vời
 • Chia sẻ lịch
 • Duyệt và đặt trước các phòng họp
 •  Docs, Sheets, Slides
 • Tạo nội dung cộng tác
 • Ghi chú được chia sẻ trong Keep
 • Trình tạo trang web trong Sites
 • Trình tạo khảo sát trong Sheet
 • Khả năng tương tác với tệp Office
 • Dễ phân tích hơn nhờ các tính năng điền thông minh, xóa thông minh và tự động trả lời
 • Hỗ trợ nhập nội dung bằng tính năng soạn thông minh, đề xuất ngữ pháp và tự động sửa lỗi chính tả
 •  Currents
 • Thu hút sự tham gia của nhân viên
 •  Cloud Search
 • Tìm kiếm thông minh: data bên thứ 1
 •  Quản lý và bảo mật
 • Xác minh 2 bước
 • Tùy chọn kiểm soát chính sách theo nhóm
 • Chương trình Bảo vệ nâng cao
 • Quản lý thiết bị đầu cuối: cơ bản
 • Vault – Giữ lại, lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu
 • Đăng ký ngay
 • Business Plus
 • 5.655.000 đ /người/năm (đã gồm 10% VAT)   Đăng ký ngay
 • Email doanh nghiệp bảo mật và tùy chỉnh + eDiscovery, retention
 • Hội nghị video 500 người tham gia + ghi âm, theo dõi tham dự
 • 5 TB lưu trữ cho 1 người
 • Trình điều khiển quản lý và bảo mật nâng cao, bao gồm Vault và quản lý điểm cuối nâng cao
 •  Gmail doanh nghiệp
 • Tùy biến theo tên miền doanh nghiệp
 • Chống lừa đảo và chống spam chặn hơn 99,9% các cuộc tấn công
 • Dùng email không có quảng cáo
 •  Meet - hội thảo video online
 • Lên đến 500 người tham dự
 • Thời gian họp tối đa: 24h
 • Có bảng số để tương tác
 • Có xử lý tiếng ồn
 • Có lưu cuộc họp vào Drive
 •  Drive - hệ thống lưu, chia sẻ
 • Lưu trữ lên đến 5 TB
 • Hỗ trợ trên 100 loại file
 • Bộ nhớ dùng chung cho nhóm
 •  Chat - hệ thống chat nhóm
 • Bật hoặc tắt lịch sử trò chuyện theo mặc định
 • Tự động chấp nhận lời mời
 • Nhắn tin trong nhóm
 • Phòng trò chuyện nâng cao, bao gồm phòng theo chủ đề và quyền truy cập của khách
 •  Lịch - người nhắc nhở tuyệt vời
 • Chia sẻ lịch
 • Duyệt và đặt trước các phòng họp
 •  Docs, Sheets, Slides
 • Tạo nội dung cộng tác
 • Ghi chú được chia sẻ trong Keep
 • Trình tạo trang web trong Sites
 • Trình tạo khảo sát trong Sheet
 • Khả năng tương tác với tệp Office
 • Dễ phân tích hơn nhờ các tính năng điền thông minh, xóa thông minh và tự động trả lời
 • Hỗ trợ nhập nội dung bằng tính năng soạn thông minh, đề xuất ngữ pháp và tự động sửa lỗi chính tả
 •  Currents
 • Thu hút sự tham gia của nhân viên
 •  Cloud Search
 • Tìm kiếm thông minh: data bên thứ 1
 •  Quản lý và bảo mật
 • Xác minh 2 bước
 • Tùy chọn kiểm soát chính sách theo nhóm
 • Chương trình Bảo vệ nâng cao
 • Quản lý thiết bị đầu cuối: nâng cao
 • Vault – Giữ lại, lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu
 • Đăng ký ngay