Báo giá cho thuê tài khoản

Chúng tôi đề nghị mức giá thuê tài khoản theo ngân sách. Ngân sách chạy càng lớn, tỉ lệ % càng giảm và ngược lại.

Ngân sách nhỏ

< 5.000.000 đ

Ngân sách tháng

Mức thuê: 10% ngân sách

Ngân sách khá

> 5.000.000 đ

Ngân sách tháng

Mức thuê: 5% ngân sách
  Công ty

  CÔNG TY TNHH OXYGEN
  VAT: 0305906737
  MSDN: 0305906737

  Trụ sở

  59/10 Đỗ Thúc Tịnh
  P.12, Gò Vấp, TP. HCM